Lemmikki

Ella Kettusen teosten taustalla on ajatus tasa-arvoisesta kohtaamisesta ja olemassaolosta. ”Teoksiini valitut hahmot olen poiminut kaupunkilaisen luontokokemuksen pohjalta. Teoksissa esiintyvät kuva-aiheet ovat yleisiä, jopa itsestäänselviä”, Kettunen kuvaa.

”Olen teoksissani pyrkinyt kuvamaan olemassaolon prekaariutta. Se tarkoittaa olemassaolon epävarmuutta ja haavoittuvuutta sen kautta, että olemme tekojemme ja päätöstemme kautta yhteydessä niihinkin, joita emme tunne tai edes tiedä olevan olemassa. Kuka tietää, minne asti tekojemme väreet kulkevat”, hän pohtii.

”Koen, että prekaarius korostaa elämän arvoa ja siksi olen pyrkinyt teoksissani esteettisyyteen, jolla on itseisarvo; kykyyn elää toisen kanssa tasa-arvoisesti ei välttämättä tarvita ymmärrystä vaan vain hyväksyntää ja empatiaa.”

Leppäkerttu

Vaikka Kettusen teoksilla on vahva merkitys hänelle itselleen, hän haluaa tuoda sen esille kevyesti. ”Teokseni ovat kuvakieleltään yksinkertaisia, jotta katsojalla olisi tilaa kokea ne myös omista lähtökohdistaan riippumatta teosten taustalla olevista pohdinnoista”, Ella Kettunen selittää.

Ella Kettunen on syntyjään (v. 1982) helsinkiläinen, mutta on asunut Lappeenrannassa jo 16 vuotta. Kettunen on koulutukseltaan puuartesaani ja kuvataiteilija (YAMK) ja Kettusen tekniikoita ovatkin pääosin intarsia ja taidegrafiikka. Kettunen kuuluu muun muassa Suomen Taidegraafikot ry:hyn ja Suomen puupiirtäjiin.

Näyttely 2. – 29.9.2022.

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli

Seiskarinkatu 35, Hirvensalo, Turku

Avoinna ti–ke ja pe 11–15, to 11–18.30, la–su 12–15

Toiminnanjohtaja Aira Kuvaja, p. 0440 550 370, taide.kappeli@gmail.com

Pyhän Henrikin Ekumeeninen Taidekappeli
Seiskarinkatu 35; 20900 Turku
(02) 265 7777, +358 440 550 370
taide.kappeli@gmail.com
www.taidekappeli.fi